Multimodal daşıma

Multimodal daşıma yüklərin bir nəqliyyat vasitəsi daxilində yenidən yükləməyə ehtiyyac olmadan ən azı iki nəqliyyat vasitəsi (quru+dəmir yolu vəya quru+dəniz yolu kimi) ilə həyata keçirilməsidir. Günümüzdə bu cür daşımalar çox istifadə olunur və müştərilərdən daxil olan sorğuları iş ortaqlarımızla bərabər ən uyğun qiymətlərlə dəyərləndirib həyata keçiririk.