Gömrük Broker xidmətləri

Şirkətimiz rəqabətə davamlı qiymətlərlə yüksək standartlara cavab verən sürətli gömrük rəsmiləşdirilməsini həyata keçirir. Hal hazırda şirkətimizin Hava Limanında və Bakı Baş Gömrük İdarəsi yaxınlığında yerləşən ofislərində fəaliyyət göstərən və Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən ixtisas atestatına yiyələnmiş peşəkar mütəxəssisləri tərəfindən aşağıda qeyd olunan gömrük broker xidmətləri həyata keçirilir:

 

  • E-qısa idxal Bəyannamələrin tərtibi
  • Gömrük Bəyannamələrinin tərtibi 
  • İdxal / ixrac gömrük rəsmiləşdirilməsi xidməti
  • Transit rəsmiləşdirilmə 
  • İxrac / idxal gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün yük nəqliyyat və gömrük sənədlərinin (cmr, tır carnet və digər) hazırlanması
  • Yüklərin qanun vericiliyə uyğun olaraq müxtəlif gömrük rejimləri (müvəqqəti idxal/ixrac, anbar rejimi, müvəqqəti saxlanc, təkrar ixrac və idxal) əsasında rəsmiləşdirilməsi 
  • Malların gömrük kodlarının müəyyən olunması
  • Yüklərin idxal olunmamışdan öncə gömrük rüsum və vergilərinin hesablanaraq müştəriyə məlumat verilməsi
  • Konsaltinq xidmətləri
  • Gömrük laboratoriya xidməti